ترجمه متن های تکنیکی
ترجمه تمام متن هی مربوط به محصولات و تجهیزات تولید شده, کتابچه های راهنمای محصولات و دستگاه های تکنیکی, محصولات صنعتی, کاتالوگ های مربوط به تجهیزات الکترونیکی و غیره توسط افراد مجرب در این زمینه انجام می پذیرد. موضوعاتی که در چارچوب ترجمه های تکنیکی قرار دارند الکتریک, الکترونیک, مواد شیمیایی, ماشین آلات نساجی و غیره هستند