ترجمه متنی
در چارچوب ترجمه متنی تمامی ترجمه هایی از قبیل پایان نامه دکترا , فوق لیسانس و تکلیف های دانشگاهی , ترجمه پروژه ها, ترجمه متون حقوقی, ترجمه متون ادبی و غیره توسط پریسا ترجمه با بهترین کیفیت انجام می پذیرد