خدمات ترجمه پریسا
خدمات شرکت پریسا ازسال 2013 با داشتن پرسنل مجرب در شهرآنکارا بعنوان دفتر ترجمه اصلی شروع بکار کرده است.شرکت ترجمه پریسا واقع در آنکارا با بیش از 1900 مترجم رسمی و سوگنددار درسایه شبکه اینترنتی و در زمینه تمامی زبانهای شناخته شده در دنیا بصورت تخصصی در تمامی زمینه های تأیید دفترخانه ترجمه همزمان (کابین ) ترجمه متون رسمی ترجمه متون طبی تکنیکی حقوقی ترجمه برگه های ثبت اختراع ترجمه نرم افزارهای کامپیوتری کتاب بروشور ترجمه تبلیغات وسایل حال فعالیت بوده و در کمترین زمان ممکن و همچنین قابل اطمینان آماده ارایه خدمات به مشتریان می باشد