فرصت طلایی اولین ترجمه
فرصت طلایی استفاده از تخفیف ویژه ترجمه اول٬ از تاریخ 13.01.1395 تا 11.10.1395 معتبر می باشد. با ارایه خدمات ویژه در اولین ترجمه تا 10000 کاراکتر٬ تخفیف 10 % شامل مشتریان عزیز خواهد شد. استفاده از این تخفیف ویژه برای هر مشتری فقط یکبار معتبر می باشد
فرم را پر کنید
دراولین ترجمه٬ برنده 10% تخفیف شوید
فایل خود را
خدمات ما
[ خدمات ترجمه ]
[ ترجمه متون طبی و پزشکی ]
[ ترجمه متنی ]
[ ترجمه متن های تکنیکی ]
[ ترجمه متون حقوقی ]
[ ترجمه پاتنت ]
[ محلی سازی نرم افزار ]
[ کتاب، ترجمه بروشورها ]
[ خدمات ترجمه همزمان ]
[ ترجمه متوالی ]
[ ترجمه وب سایت ها ]
[ همه خدمات ]