مدیریت و کنترل ترجمه
برای ارایه بهترین خدمات در زمینه ترجمه سفارشات و کارهای مشتریان شرکت ترجمه پریسا از پیشرفته ترین نرم افزارهای کامپیوتری استفاده می کند. متن خود را می توانید به آدرس ایمیل شرکت ما٬ فاکس٬ پست٬ سی دی و یا هر روش دیگری به ما بفرستید. در صورت نیاز به امضا و مهر دفترخانه آپوستیل ویا تأیید سفارت متن مورد نظرانجام گرفته و توسط پست به شما فرستاده خواهد شد