خدمات ترجمه همزمان
خدمات ترجمه همزمان در کنفرانس ها و در جلسات رسمی و یا سمینارهای علمی انجام می پذیرد

ترجمه همزمان به وسیله میکروفن و هدفن در داخل کابین به همراه تجهیزات تکنیکی انجام می پذیرد. در ترجمه همزمان جملات گفته شده توسط گفتگو کننده به طور همزمان توسط مترجمی که در داخل کابین می باشد به طبان تعیین شده در کنفرانس ترجمه شده و افراد شنونده توسط هدفن صدای مترجم را خواهند شنید