ترجمه تخصصی و علمی
در این بخش تمامی پایان نامه های دکترا، فوق لیسانس و پروژه های دوره لیسانس، تمامی مقاله ها و تحقیقات علمی، پرزنت های تخصصی توسط مترجمان مجبربمان در زمینه های مربوطه انجام می پذیرد