Üniversiteler & Kamu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, DSİ, TOKİ