Noter Yeminli Tercüme

Resmi kurumlara sunacağınız evraklarda tercümelerinizin yeminli çevirmen tarafından imzalanması ve noter tarafından onaylanması gerekir. Yeminli çevirmen, Noterlik Kanunu'na uygun olarak mesleki yetkinliğini kanıtlamış ve noter huzurunda bunu tasdikleterek ‘’yemin zaptı’’ almış çevrimendir. Noter onaylı talep edilen evraklarınız yeminli çevirmenlerimiz tarafından çevirisi tamamlanarak imzalanır ve tarafınıza teslim edilir. Çevirmenin imzaladığı evrak çevirmenin yemin zaptının bulunduğu notere götürülerek tasdik ettirilir ve bu sayede evrak resmi kurumlarda geçerlilik kazanır.