Hukuki Tercüme

Hukuki çeviriler, büyük bir titizlik ve uzmanlık gerektirir. Bu alan, Uluslararası ve Türk hukuk mevzuatları konularında uzman hukuk çevirmenleri tarafından verilen yazılı tercüme hizmetimizi kapsar.

 • Mahkeme Kararları
 • Dava Metinleri
 • Hukuki Yazışmalar
 • Evlenme ve Boşanma Belgeleri
 • Tutanaklar, Vekaletnameler, Beyannameler
 • Kanun ve yönetmelikler
 • Sözleşmeler
 • Patent başvuruları
 • İş Teklifleri ve Sözleşmeleri
 • İhale Metinleri
 • İşçi – İşveren Sözleşmeleri