Akademik Tercüme

Akademik tercüme; doktora tezleri, yüksek lisans tezleri, ödevler, projeler, sunumlar, akademik araştırmalar, makale, kitap ve araştırma notları gibi eğitime ilişkin materyaller konusunda verilen çeviri hizmetidir.

Akademik ve bilimsel tercüme hizmetlerimiz:

  • - Lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri
  • - Bilimsel araştırma, makale ve raporlar
  • - Uluslararası hakemli dergi yayınları
  • - Diploma, transkript, denklik belgesi, referans mektubu, sınav sonuç belgesi vb. evrakların tercümesi
  • - Ödev, proje ve sunumların tercümesi